Αngie (Αγγελική) here! You can find anything on this url but mostly insane Muse posts. I'm also a 90's kid. If my blog has no/few updates it's because I struggle with the greek senior students Game Of Thrones (Πανελλήνιες).
Hope you enjoy my weirdness.

 

tosatanikofurby:

όποιος το καταλάβει θα τον κεράσω ένα πρόμο

jdrox:

kierenwallkr:

my nephew fell asleep listening to Muse

There is no proud feeling like exposing the babies in your family to Muse.